In trang này

Lịch phát sóng

Viết bởi 
      Tạo lúc: 07 Tháng 1 2011
29281 lần

Lịch phát sóng chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống các đài phát thanh truyền hình:

ĐÀI PHÁT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
CÀ MAU (CTV1)

 07h20
(lần 2)

     16h400
(lần 3)
 

 

14h30
(lần 1)
BÌNH PHƯỚC (BPTV1)       07h00
(lần 2)
    21h30
(lần 1)
BÌNH PHƯỚC (BPTV2)

 07h30
16:05

           
KIÊN GIANG (KG1)         20h35
(lần 1)
 
   
KIÊN GIANG (KG)
         


13h15

 

10:00

Ninh Thuận (NTV)
 13h30
(lần 3)
   17h00
(lần 1)
   18h30
(lần 2)
   
HÒA BÌNH 12h35
(lần 3)
        21h30
(lần 1)
11h15
(lần 2)
 
Đồng Tháp (THĐT2_Kênh miền tây) 

 

9h30
(lần 2)

         

16h15
(lần 1)