In trang này

Lịch công tác Khát vọng sống

Viết bởi 
      Tạo lúc: 24 Tháng 4 2014
21760 lần

LỊCH KHÁT VỌNG SỐNG THÁNG 10/2018.

 

  • Ngày 6/10/2018 - Khát Vọng Sống Bình Phước.
  • Ngày 10 -11-12/10/2018 Khát Vọng Sống Kiên Giang - Cà Mau.
  • Ngày 17-18-19/10/2018 Khát Vọng Sống Ninh Thuận

Đăng ký tham gia tại: https://www.facebook.com/khatvongsong/